Close
Search
Filters

החופש המוחלט בהדפסה

החופש המוחלט בהדפסה

HP Smart Tank  החדשה 

בעלת איכות הדפסה הטובה מסוגה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר

המדפסת מתוכננת להדפסה בנפח גבוה ובעלות נמוכה ללא מחסנית.

עם מדפסות HP Smart Tank, באפשרותך להדפיס עלונים ללא שוליים, נייר מכתבים, תמונות עמידות בפני דהייה ומסמכים אחרים - כל זאת עם טקסט חד וכהה וצבעים מלאי חיים.