Close
Search
Filters

Complete Data Protection

Sorry - this product is no longer available

Manufacturer: McAfee

*פתרונות לאובדן נתונים רגישים * מגן מפני גניבה, חשיפה או אובדן מחשבים ניידים או מכשירי USB.


תכונות עיקריות Enterprise-grade drive encryption הצפנת כל המכשירים באופן אוטומטי ללא צורך בפעולת או הכשרת משתמש או להשפיע על משאבי המערכת זיהוי ואימות משתמשים מורשים המשתמשים בשיטת אימות חזקה - Multifactor authentication. Removable media encryption הצפנה אוטומטית בזמן אמת כמעט לכל התקן אחסון נייד, בין אם הונפק על ידי החברה ובין אם לא.  הצפנה או חסימת כותבים בתחנות עבודה VDI. גישה לנתונים מוצפנים מכל מקום, ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת או בזכויות ניהול מקומיות. Persistent file and folder encryption שמירת הקבצים והתיקיות במקום בטוח בכל מקום בו הם נשמרים, כולל על הארד דיסק מקומי, שרתי קבצים, מדיה נשלפת ואפילו כקבצים המצורפים בדוא"ל, מבלי לחייב המצאות תוכנת הצפנה אצל הנמען.  Manage native encryption on Macs and Windows ניהול FileVault בכל חומרת מק שיכולה להפעיל OS X Mountain Lion, Mavericks , Yosemite, ישירות מתוכנת McAfee ePO. ניהול BitLocker במערכות   Windows 7 ו-8, ישירות מתוכנת  McAfee ePO, ללא צורך בשרת Microsoft BitLocker Management and Administration נפרד.  דיווח עמידב בדיווחים שונים בתוכנת McAfee ePO.  Remote, out-of-band management ניהול מחשבים מרחוק, מעבר למערכת ההפעלה ברמת החומרה הדלקת מחשב, גם אם הוא מוצפן, לביצוע משימות אבטחה.  Centralized management console השתמש בתוכנת ניהול התשתיות של McAfee EPO על מנת לנהל דיסקים, קבצים ותיקיות מלאים, וגם קבצי תקשורת נשלפים ומוצפנים, מדיניות בקרה וניהול תיקון, שחזור סיסמאות אבודות, והדגמת תאימות רגולציה סינכון מדיניות אבטחה עם Microsoft Active Directory, Novell NDS, PKI, ואחרים. להוכיח כי המכשירים מוצפנים עם יכולות ביקורת נרחבות חיבור עיסקאות נתונים על מנת לתעד מידע כשולח, נמען וחותמת, ראיות נתונים, זמן ותאריך התחברות, זמן ותאריך של העדכון האחרון והאם ההצפנה היתה מוצלחת או לא.   

*פתרונות לאובדן נתונים רגישים * מגן מפני גניבה, חשיפה או אובדן מחשבים ניידים או מכשירי USB.


תכונות עיקריות Enterprise-grade drive encryption הצפנת כל המכשירים באופן אוטומטי ללא צורך בפעולת או הכשרת משתמש או להשפיע על משאבי המערכת זיהוי ואימות משתמשים מורשים המשתמשים בשיטת אימות חזקה - Multifactor authentication. Removable media encryption הצפנה אוטומטית בזמן אמת כמעט לכל התקן אחסון נייד, בין אם הונפק על ידי החברה ובין אם לא.  הצפנה או חסימת כותבים בתחנות עבודה VDI. גישה לנתונים מוצפנים מכל מקום, ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת או בזכויות ניהול מקומיות. Persistent file and folder encryption שמירת הקבצים והתיקיות במקום בטוח בכל מקום בו הם נשמרים, כולל על הארד דיסק מקומי, שרתי קבצים, מדיה נשלפת ואפילו כקבצים המצורפים בדוא"ל, מבלי לחייב המצאות תוכנת הצפנה אצל הנמען.  Manage native encryption on Macs and Windows ניהול FileVault בכל חומרת מק שיכולה להפעיל OS X Mountain Lion, Mavericks , Yosemite, ישירות מתוכנת McAfee ePO. ניהול BitLocker במערכות   Windows 7 ו-8, ישירות מתוכנת  McAfee ePO, ללא צורך בשרת Microsoft BitLocker Management and Administration נפרד.  דיווח עמידב בדיווחים שונים בתוכנת McAfee ePO.  Remote, out-of-band management ניהול מחשבים מרחוק, מעבר למערכת ההפעלה ברמת החומרה הדלקת מחשב, גם אם הוא מוצפן, לביצוע משימות אבטחה.  Centralized management console השתמש בתוכנת ניהול התשתיות של McAfee EPO על מנת לנהל דיסקים, קבצים ותיקיות מלאים, וגם קבצי תקשורת נשלפים ומוצפנים, מדיניות בקרה וניהול תיקון, שחזור סיסמאות אבודות, והדגמת תאימות רגולציה סינכון מדיניות אבטחה עם Microsoft Active Directory, Novell NDS, PKI, ואחרים. להוכיח כי המכשירים מוצפנים עם יכולות ביקורת נרחבות חיבור עיסקאות נתונים על מנת לתעד מידע כשולח, נמען וחותמת, ראיות נתונים, זמן ותאריך התחברות, זמן ותאריך של העדכון האחרון והאם ההצפנה היתה מוצלחת או לא.