Close
חיפוש
Filters

(Complete Data Protection - Advanced (With DLP

מצטערים - מוצר זה אינו זמין יותר

יצרן: McAfee

*פתרונות לאובדן נתונים רגישים * מגן מפני גניבה, חשיפה או אובדן מחשבים ניידים או מכשירי USB


תכונות עיקריות Device control פיקוח וויסות על צורת העברת נתונים למדיה נשלפת על ידי העובדים, גם כשאר הם אינם מחוברים לרשת הארגונית.  Data loss prevention שליטה בדרך שבה משתמשים שולחים, נכנסים, ומדפיסים נתונים רגישים בנקודת הקצה (הפיזית או הווירטואלית) באמצעות יישומים ועל התקני אחסון.  הפסקת אובדן נתונים חסויים הנגרמים ידי סוסים טרויאנים, תולעים ויישומי שיתוף קבצים, שחוטפים את אישורי העובדים.  הגנה על כל הנתונים, הפורמטים והנגזרים, גם כשאר הנתונים שונו, הועתקו, הודבקו, נדחסו או הוצפנו.  Enterprise-grade drive encryption הצפנת כל המכשירים באופן אוטומטי ללא צורך בפעולת או הכשרת משתמש או להשפיע על משאבי המערכת. זיהוי ואימות משתמשים מורשים המשתמשים בשיטת אימות חזקה - Multifactor authentication. Removable media encryption הצפנה אוטומטית בזמן אמת כמעט לכל התקן אחסון נייד, בין אם הונפק על ידי החברה ובין אם לא. גישה לנתונים מוצפנים מכל מקום, ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת או בזכויות ניהול מקומיות. Centralized management console שימוש בתוכנת ניהול התשתיות של McAfee EPO על מנת לנהל דיסקים, קבצים ותיקיות מלאים, וגם קבצי תקשורת נשלפים ומוצפנים, מדיניות בקרה וניהול תיקון, שחזור סיסמאות אבודות, והדגמת תאימות רגולציה. סינכון מדיניות אבטחה עם Microsoft Active Directory, Novell NDS, PKI, ואחרים. הוכחה כי המכשירים מוצפנים עם יכולות ביקורת נרחבות. חיבור עיסקאות נתונים על מנת לתעד מידע כשולח, נמען וחותמת, ראיות נתונים, זמן ותאריך התחברות, זמן ותאריך של העדכון האחרון והאם ההצפנה היתה מוצלחת או לא.    

*פתרונות לאובדן נתונים רגישים * מגן מפני גניבה, חשיפה או אובדן מחשבים ניידים או מכשירי USB


תכונות עיקריות Device control פיקוח וויסות על צורת העברת נתונים למדיה נשלפת על ידי העובדים, גם כשאר הם אינם מחוברים לרשת הארגונית.  Data loss prevention שליטה בדרך שבה משתמשים שולחים, נכנסים, ומדפיסים נתונים רגישים בנקודת הקצה (הפיזית או הווירטואלית) באמצעות יישומים ועל התקני אחסון.  הפסקת אובדן נתונים חסויים הנגרמים ידי סוסים טרויאנים, תולעים ויישומי שיתוף קבצים, שחוטפים את אישורי העובדים.  הגנה על כל הנתונים, הפורמטים והנגזרים, גם כשאר הנתונים שונו, הועתקו, הודבקו, נדחסו או הוצפנו.  Enterprise-grade drive encryption הצפנת כל המכשירים באופן אוטומטי ללא צורך בפעולת או הכשרת משתמש או להשפיע על משאבי המערכת. זיהוי ואימות משתמשים מורשים המשתמשים בשיטת אימות חזקה - Multifactor authentication. Removable media encryption הצפנה אוטומטית בזמן אמת כמעט לכל התקן אחסון נייד, בין אם הונפק על ידי החברה ובין אם לא. גישה לנתונים מוצפנים מכל מקום, ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת או בזכויות ניהול מקומיות. Centralized management console שימוש בתוכנת ניהול התשתיות של McAfee EPO על מנת לנהל דיסקים, קבצים ותיקיות מלאים, וגם קבצי תקשורת נשלפים ומוצפנים, מדיניות בקרה וניהול תיקון, שחזור סיסמאות אבודות, והדגמת תאימות רגולציה. סינכון מדיניות אבטחה עם Microsoft Active Directory, Novell NDS, PKI, ואחרים. הוכחה כי המכשירים מוצפנים עם יכולות ביקורת נרחבות. חיבור עיסקאות נתונים על מנת לתעד מידע כשולח, נמען וחותמת, ראיות נתונים, זמן ותאריך התחברות, זמן ותאריך של העדכון האחרון והאם ההצפנה היתה מוצלחת או לא.