Close
Search
Filters

McAfee’s Management Platform - Endpoint Policy Orchestrator (ePO)

Sorry - this product is no longer available

Manufacturer: McAfee

*תוכנת ניהול האבטחה המתקדמת ביותר *זמן פריסה מהר *אופטימיזציה למערכות ארגוניות


תכונות עיקריות Centrally manage enterprise security with flexibility מסגרת פתוחה המאחדת את ניהול האבטחה עבור מערכות, יישומים, רשתות, נתונים, ופתרונות תאימות.  פלטפורמה ניתנת להרחבה משתלבת עם, וממנפת את תשתית הIT הקיימת. אפשרויות פריסה גמישות - לצרכים דינמיים.  Take action with confidence קבלת צפיות ונתונים מקיפים שאתה צריך, כשאתה צריך, כדי לטפל באופן יזום בנושאי ביטחון פנימיים וחיצוניים.  קיצור הזמן בין קבלת הנתונים לזמן התגובה. זיהוי נכסים לא מוכרים ברשת שלך ושליטה בהם באמת מערכת זיהוי נוכלים.  Scale for enterprise deployments תמיכה  במאות אלפי מכשירים בשרת אחד.  תמיכה בסביבת IT הטרוגנית ומורכבת. 

*תוכנת ניהול האבטחה המתקדמת ביותר *זמן פריסה מהר *אופטימיזציה למערכות ארגוניות


תכונות עיקריות Centrally manage enterprise security with flexibility מסגרת פתוחה המאחדת את ניהול האבטחה עבור מערכות, יישומים, רשתות, נתונים, ופתרונות תאימות.  פלטפורמה ניתנת להרחבה משתלבת עם, וממנפת את תשתית הIT הקיימת. אפשרויות פריסה גמישות - לצרכים דינמיים.  Take action with confidence קבלת צפיות ונתונים מקיפים שאתה צריך, כשאתה צריך, כדי לטפל באופן יזום בנושאי ביטחון פנימיים וחיצוניים.  קיצור הזמן בין קבלת הנתונים לזמן התגובה. זיהוי נכסים לא מוכרים ברשת שלך ושליטה בהם באמת מערכת זיהוי נוכלים.  Scale for enterprise deployments תמיכה  במאות אלפי מכשירים בשרת אחד.  תמיכה בסביבת IT הטרוגנית ומורכבת.