Close
Search
Filters

ניהול רשת ממוקד תוכנה
Manufacturer: NUTANIX

הרשת היא אבן היסוד שמחברת את הארגון. עם העלייה במורכבות של האפליקציות הארגוניות שמתרחשת עקב השירותים השונים והעלייה בשירותי הענן, הצורך ליצור חיווי ויזואלי, יכולת ניתוח ובקרה על הרשת נהיה קרטי.

Nutanix Flow מספק שירותי רשת ואבטחה מתקדמים ומספק חיווי לרשת הוירטואלית מנקודת המבט של האפליקציות. השימוש ב-Nutanix Flow מפסטט את אופן ההגדרה והפריסה של הרשת הוספת אוטומציה לתהליך ובכך מייעל את פעילות מחלקת ה-IT ומאפשר לה לספק שירות מהיר לארגון.

 

הפונקציות של Nutanix Flow

 • מיקרוסגמנטציה של מכונות וירטואליות
 • וירטואליזציה של אפליקציות
 • שירשור שירותים
 • שליטה מבוססת מדיניות
 • אוטומציה של הרשת
 • תמיכה ב-NFV

 

יתרונות השימוש ב-Nutanix Flow

 • מדינות Firewall ממוקדת אפליקציות למכונות הוירטואליות.
 • פונקציונליות ניהול רשת בפלטפורמה אחת ללא צורך בשימוש בממשק ניהול נוסף.
 • עובד עם כל טופולוגית רשת וארכיטקטורה.
 • חיוי רשת ואפליקציות
 • אוטומציה של המדיניות לניהול מחזור החיים של המכונות הוירטואליות
 • מונע את היצירה של איומים על האבטחה של הרשת
 • מרחיב את הפונקציונליות דרך בקרת רשת ע"י צד שלישי וכלים לקביעת המדיניות

 

רישיון

במסגרת רישון אקרופוליס כל המשתמשים מקבלים:

 • החדרת שירותים בסיסית ושירשור
 • אוטומציה בסיסית של הרשת

ברכשית רישיון ל-Nutanix Flow ממקבלים יכולות מתקדמות נוספות:

 • חיווי ויזואלי של הרשת
 • החדרת שירותים ושירשור מבוסס מדיניות
 • אבטחת אפליקציות באמצעות מיקרוסגמנטציה

הרשת היא אבן היסוד שמחברת את הארגון. עם העלייה במורכבות של האפליקציות הארגוניות שמתרחשת עקב השירותים השונים והעלייה בשירותי הענן, הצורך ליצור חיווי ויזואלי, יכולת ניתוח ובקרה על הרשת נהיה קרטי.

Nutanix Flow מספק שירותי רשת ואבטחה מתקדמים ומספק חיווי לרשת הוירטואלית מנקודת המבט של האפליקציות. השימוש ב-Nutanix Flow מפסטט את אופן ההגדרה והפריסה של הרשת הוספת אוטומציה לתהליך ובכך מייעל את פעילות מחלקת ה-IT ומאפשר לה לספק שירות מהיר לארגון.

 

הפונקציות של Nutanix Flow

 • מיקרוסגמנטציה של מכונות וירטואליות
 • וירטואליזציה של אפליקציות
 • שירשור שירותים
 • שליטה מבוססת מדיניות
 • אוטומציה של הרשת
 • תמיכה ב-NFV

 

יתרונות השימוש ב-Nutanix Flow

 • מדינות Firewall ממוקדת אפליקציות למכונות הוירטואליות.
 • פונקציונליות ניהול רשת בפלטפורמה אחת ללא צורך בשימוש בממשק ניהול נוסף.
 • עובד עם כל טופולוגית רשת וארכיטקטורה.
 • חיוי רשת ואפליקציות
 • אוטומציה של המדיניות לניהול מחזור החיים של המכונות הוירטואליות
 • מונע את היצירה של איומים על האבטחה של הרשת
 • מרחיב את הפונקציונליות דרך בקרת רשת ע"י צד שלישי וכלים לקביעת המדיניות

 

רישיון

במסגרת רישון אקרופוליס כל המשתמשים מקבלים:

 • החדרת שירותים בסיסית ושירשור
 • אוטומציה בסיסית של הרשת

ברכשית רישיון ל-Nutanix Flow ממקבלים יכולות מתקדמות נוספות:

 • חיווי ויזואלי של הרשת
 • החדרת שירותים ושירשור מבוסס מדיניות
 • אבטחת אפליקציות באמצעות מיקרוסגמנטציה

Enter HPE iQuote