Close
Search
Filters

מערכת חקירה בענן
Manufacturer: Trellix
SKU: MVISION EDR

קישור למוצר באתר היצרן

 

מערכת חקירה מתקדמת אשר מסייעת לחוקרי אבטחת מידע לזהות אירועים מסוכנים אשר מצריכים חקירה – למשל תוכנה לגיטימית אשר ביצעה פעילות זדונית על מחשב של מנהל הרשת, המערכת מקנה ציון סיכון באופן אוטומטי בהתאם לרמת הסיכון של האירוע ובהתאם לנזק העלול להגרם לארגון, כמו כן ניתן לבודד נקודות קצה באופן מיידי.

אנחנו שמים דגש על אירועים חשובים ומאפשרים יכולות חקריה מהירות עם תובנות עמוקות.

הפתרון מקנה לך ראייה מלאה על כל הנקודות קצה ,  אוסף ראיות ומדווח על אירועים מוזרים או לא נפוצים לפי מפה של התנהגויות – לדוגמא פקודת פאוורשל אשר עלולה להוביל לנזק .

אוסף פעילויות של פרוססים והקשרים כגון: פקודות, יצירת קונקשן, יצירת קבצים, בקשות DNS ועוד – כל מידע אשר נדרש על מנת לזהות איומים.

מקנה כלים לחוקרים לזיהוי וטיפול באירועים מורכבים .

משתמש במנוע בינה מלאכותית על מנת להאיץ חקירה ועל מנת להקנות תמיכה בזיהוי מקורה האיום .

מקנה מדריכי חקירה, מדריכי חקירה אשר מגישים לך את השאלות שיש לחקור- איפה לחקור ואיך – מבצע חקירה על בסיס בחירות דינאמיות – מקנה תמונה של המתקפה.

מקנה לך ראייה לאיומים חבואים ואוטומציה.

 

לצפייה בהדגמה של המוצר

 

 

 

 

 

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

מערכת חקירה מתקדמת אשר מסייעת לחוקרי אבטחת מידע לזהות אירועים מסוכנים אשר מצריכים חקירה – למשל תוכנה לגיטימית אשר ביצעה פעילות זדונית על מחשב של מנהל הרשת, המערכת מקנה ציון סיכון באופן אוטומטי בהתאם לרמת הסיכון של האירוע ובהתאם לנזק העלול להגרם לארגון, כמו כן ניתן לבודד נקודות קצה באופן מיידי.

אנחנו שמים דגש על אירועים חשובים ומאפשרים יכולות חקריה מהירות עם תובנות עמוקות.

הפתרון מקנה לך ראייה מלאה על כל הנקודות קצה ,  אוסף ראיות ומדווח על אירועים מוזרים או לא נפוצים לפי מפה של התנהגויות – לדוגמא פקודת פאוורשל אשר עלולה להוביל לנזק .

אוסף פעילויות של פרוססים והקשרים כגון: פקודות, יצירת קונקשן, יצירת קבצים, בקשות DNS ועוד – כל מידע אשר נדרש על מנת לזהות איומים.

מקנה כלים לחוקרים לזיהוי וטיפול באירועים מורכבים .

משתמש במנוע בינה מלאכותית על מנת להאיץ חקירה ועל מנת להקנות תמיכה בזיהוי מקורה האיום .

מקנה מדריכי חקירה, מדריכי חקירה אשר מגישים לך את השאלות שיש לחקור- איפה לחקור ואיך – מבצע חקירה על בסיס בחירות דינאמיות – מקנה תמונה של המתקפה.

מקנה לך ראייה לאיומים חבואים ואוטומציה.

 

לצפייה בהדגמה של המוצר

 

 

 

 

 

 

 

Enter HPE iQuote