Close
Search
Filters
SANDBOX
Manufacturer: SYMANTEC
SKU: MAA

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

מנתח קבצים וקישורים על מנת לזהות ולחסום איומים חדשים ומתוחכמים ע"י בדיקה רב שכבתית.

מקבל הזנה מענן המודיעין של סימנטק, מבצע הרצה של קבצים על סביבה פיזית וירטואלית אשר מונעת מהמלוור להתחמק מתהליך הזיהוי.

חושף את ההתנהגות של המלוור וחושף איומים חדשים ע"י גישת זיהוי כפול אשר משלבת וירטואליזציה ,אמולציה, ניתוח סטטי ודינאמי על מנת ללכוד התנהגות זדונית של איומים מתחמקים, מתוחכמים וממוקדים.

 

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

מנתח קבצים וקישורים על מנת לזהות ולחסום איומים חדשים ומתוחכמים ע"י בדיקה רב שכבתית.

מקבל הזנה מענן המודיעין של סימנטק, מבצע הרצה של קבצים על סביבה פיזית וירטואלית אשר מונעת מהמלוור להתחמק מתהליך הזיהוי.

חושף את ההתנהגות של המלוור וחושף איומים חדשים ע"י גישת זיהוי כפול אשר משלבת וירטואליזציה ,אמולציה, ניתוח סטטי ודינאמי על מנת ללכוד התנהגות זדונית של איומים מתחמקים, מתוחכמים וממוקדים.