Close
Search
Filters
ZERO TRUST
Manufacturer: SYMANTEC
SKU: SA

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

בעולם העסקי של ימינו , גישה מרוחקת למשאבים הארגוניים בשילוב של שמירה בעמידה ברגולציה זה צורך הכרחי .
פתרון גישה מאובטחת ליישומי ענן – פתרון עובד בשכבת האפליקציה ומקנה גישה מאובטחת לכל משאבי ויישומי הארגון ללא החשיפה של הרשת הארגונית – אפילו למשתמשים מורשים.
הפתרון מחבר יישומים למשתמשים מאובטחים , במקום לחבר משתמשים ליישומים.
הפתרון מחבר באופן מאובטח כל משתמש מכל מכשיר בכל מקום בעולם ליישומים ארגוניים, מקומיים וענן כאחד, בעוד שכל שאר המשאבים הארגוניים נעולים- ללא מתן גישה לרשת כולה. פשוט לפריסה והטמעה, ללא סוכן, ומספק נראות מלאה של פעולות המשתמשים בעת גישה למשאבים ארגוניים.

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

בעולם העסקי של ימינו , גישה מרוחקת למשאבים הארגוניים בשילוב של שמירה בעמידה ברגולציה זה צורך הכרחי .
פתרון גישה מאובטחת ליישומי ענן – פתרון עובד בשכבת האפליקציה ומקנה גישה מאובטחת לכל משאבי ויישומי הארגון ללא החשיפה של הרשת הארגונית – אפילו למשתמשים מורשים.
הפתרון מחבר יישומים למשתמשים מאובטחים , במקום לחבר משתמשים ליישומים.
הפתרון מחבר באופן מאובטח כל משתמש מכל מכשיר בכל מקום בעולם ליישומים ארגוניים, מקומיים וענן כאחד, בעוד שכל שאר המשאבים הארגוניים נעולים- ללא מתן גישה לרשת כולה. פשוט לפריסה והטמעה, ללא סוכן, ומספק נראות מלאה של פעולות המשתמשים בעת גישה למשאבים ארגוניים.