Close
Search
Filters
הגנה על מידע רגיש
Manufacturer: SYMANTEC
SKU: DLP

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

פתרון מוביל בתעשייה המעניק לך הגנה על המידע רגיש כגון – מידע פיננסי, קוד פיתוח , מידע רפואי , מידע אישי ועוד- מגן מפני גניבת המידע או שליחה לידיים לא מורשות.

הפתרון מקנה הגנה על מידע רגיש בכל מקום בו הוא נמצא – מידע שיושב בנקודות קצה, שרתים, מערכות אחסון , ענן , מידע שעובר ורשת ועוד.

ניתן לסווג מידע רגיש ע"י שימוש ביכולות למידה , זיהוי מידע על גבי תמונה , החתמות של קבצים, זיהוי לפי ביטויים, מילים ואפשרויות סיווג ע"י המשתמש.

הפתרון מכיל מדיניות מובנת לעמידה ברגולציות האבטחת מידע ואינטגרציה חזקה עם פתרונות סימנטק המגוונים.

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

פתרון מוביל בתעשייה המעניק לך הגנה על המידע רגיש כגון – מידע פיננסי, קוד פיתוח , מידע רפואי , מידע אישי ועוד- מגן מפני גניבת המידע או שליחה לידיים לא מורשות.

הפתרון מקנה הגנה על מידע רגיש בכל מקום בו הוא נמצא – מידע שיושב בנקודות קצה, שרתים, מערכות אחסון , ענן , מידע שעובר ורשת ועוד.

ניתן לסווג מידע רגיש ע"י שימוש ביכולות למידה , זיהוי מידע על גבי תמונה , החתמות של קבצים, זיהוי לפי ביטויים, מילים ואפשרויות סיווג ע"י המשתמש.

הפתרון מכיל מדיניות מובנת לעמידה ברגולציות האבטחת מידע ואינטגרציה חזקה עם פתרונות סימנטק המגוונים.