Close
Search
Filters

הגנה על יישומים ותשתיות בענן
Manufacturer: CHECK POINT
SKU: CloudGuard - עותק

קישור למוצר באתר היצרן

 

הפתרון נועד להגן על המידע שלך בתשתיות ענן פרטיות , ציבוריות והיברידיות .

מקנה הגנה מפני ההתקפות הכי מתוחכמות עם יכולות מיקרו-סגמנטציה ורשתות אלסטיות מקנה הגנה דינאמית עם מדיניות אכיפה אשר מקנה הגנה מתקדמת .

הפתרון מקנה הגנה על יישומים ומערכות על מנת למנוע סיכונים, זליגת מידע ואיומי ZERO DAY .

 צ'ק פוינט מקנה מערכת ניהול אחידה עבור הפלטפורמה הפיזית, הוירטואלית והעננית - מערכת ניהול ודיווח מרכזית אשר מאפשרת יישום מדיניות אחידה לכלל הפלטפורמות הארגוניות - מביא לפשטות ויעילות עבור אספקט הניהול.

הפתרון מקנה הגנה מפני איומים ע"י מנוע ה Threat Prevention , בקרת גישה, זיהוי חזק, תאימות ודיווח על פני מגוון עננים .

תמיכה בפתרונות הוירטואליזציה המובילים בתעשייה - מקנה הגנה לתעבורה בתוך ה DATA CENTER - ראייה רחבה לתעבורה , מקנה הגנה מאיומים פנימיים וחיצוניים . 

CloudGurd IAAS - הגנה על תשתיות בענן - AWS , AZURE , GOOGLE , CISCO , ALI , VMware,Hyper-V, KVM, Oracle

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

הפתרון נועד להגן על המידע שלך בתשתיות ענן פרטיות , ציבוריות והיברידיות .

מקנה הגנה מפני ההתקפות הכי מתוחכמות עם יכולות מיקרו-סגמנטציה ורשתות אלסטיות מקנה הגנה דינאמית עם מדיניות אכיפה אשר מקנה הגנה מתקדמת .

הפתרון מקנה הגנה על יישומים ומערכות על מנת למנוע סיכונים, זליגת מידע ואיומי ZERO DAY .

 צ'ק פוינט מקנה מערכת ניהול אחידה עבור הפלטפורמה הפיזית, הוירטואלית והעננית - מערכת ניהול ודיווח מרכזית אשר מאפשרת יישום מדיניות אחידה לכלל הפלטפורמות הארגוניות - מביא לפשטות ויעילות עבור אספקט הניהול.

הפתרון מקנה הגנה מפני איומים ע"י מנוע ה Threat Prevention , בקרת גישה, זיהוי חזק, תאימות ודיווח על פני מגוון עננים .

תמיכה בפתרונות הוירטואליזציה המובילים בתעשייה - מקנה הגנה לתעבורה בתוך ה DATA CENTER - ראייה רחבה לתעבורה , מקנה הגנה מאיומים פנימיים וחיצוניים . 

CloudGurd IAAS - הגנה על תשתיות בענן - AWS , AZURE , GOOGLE , CISCO , ALI , VMware,Hyper-V, KVM, Oracle

 

Enter HPE iQuote