Close
חיפוש
Filters

Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory

כלי זיהוי והגנה מפני מתקפות מתוחכמות
יצרן: SYMANTEC
מק"ט: AD

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

היום יש מעט מאוד מוצרים אשר מעניקים לך הגנה על האקטיב דיירקטורי.

משתמשים פנימיים אשר רוצים לעשות נזק לארגון או תוקפים חיצוניים אשר הצליחו לחדור לארגון והתלבשו על תחנה של משתמש יכולים בקלות לאסוף מידע ,לגנוב הרשאות משתמשים , "לטייל" לך ברשת ולהגיע לנכסים הכי הקריטיים בארגון שלך – אין אף מוצר אשר מזהה ומונע מהם לבצע נזק לארגון.

הפתרון מקנה לך הגנה על האקטיב דיירקטורי, הגנה מפני גניבת סיסמאות , הגנה מפני "טיול" של התוקף ברשת שלך וחסימת התוקף מלבצע פעולות נוספות.

הפתרון מבוסס מנוע בינה מלאכותית אשר מייצר סביבה שקרית כמו "מלכודת" על מנת לצוד את התוקף , הסביבה אינה מייצרת אובייקטים על האקטיב דיירקטורי ולא על הנקודות קצה אלא רק תשובות שקריות לתוקפים, בעזרת שיטה ברגע שתוקף מנסה לעשות שימוש בתשובה שקרית הוא נתפס ונחסם – בשיטה זו אנחנו יודעים לחסום תוקף וודאי .

הזנה זו נעשית ללא שינויים על האקטיב דיירקטורי וללא התקנת סוכנים על הנקודות קצה.

אנחנו מבצעים מניפולציה על הזיכרון של התחנה אשר פועלת באופן אוטומטי בעת תהליך ההזדהות , מניפולציה זו אינה דורשת משאבים .

בנוסף הפתרון מזהה חולשות והגדרות חלשות  על גבי סביבת ה אקטיב דיירקטורי ומשלב המלצות לצוותי האבטחת מידע עם הצעדים הנחוצים על מנת לתקן ולצמצם את מרחב ההתקפות על האקטיב דיירקטורי.

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

היום יש מעט מאוד מוצרים אשר מעניקים לך הגנה על האקטיב דיירקטורי.

משתמשים פנימיים אשר רוצים לעשות נזק לארגון או תוקפים חיצוניים אשר הצליחו לחדור לארגון והתלבשו על תחנה של משתמש יכולים בקלות לאסוף מידע ,לגנוב הרשאות משתמשים , "לטייל" לך ברשת ולהגיע לנכסים הכי הקריטיים בארגון שלך – אין אף מוצר אשר מזהה ומונע מהם לבצע נזק לארגון.

הפתרון מקנה לך הגנה על האקטיב דיירקטורי, הגנה מפני גניבת סיסמאות , הגנה מפני "טיול" של התוקף ברשת שלך וחסימת התוקף מלבצע פעולות נוספות.

הפתרון מבוסס מנוע בינה מלאכותית אשר מייצר סביבה שקרית כמו "מלכודת" על מנת לצוד את התוקף , הסביבה אינה מייצרת אובייקטים על האקטיב דיירקטורי ולא על הנקודות קצה אלא רק תשובות שקריות לתוקפים, בעזרת שיטה ברגע שתוקף מנסה לעשות שימוש בתשובה שקרית הוא נתפס ונחסם – בשיטה זו אנחנו יודעים לחסום תוקף וודאי .

הזנה זו נעשית ללא שינויים על האקטיב דיירקטורי וללא התקנת סוכנים על הנקודות קצה.

אנחנו מבצעים מניפולציה על הזיכרון של התחנה אשר פועלת באופן אוטומטי בעת תהליך ההזדהות , מניפולציה זו אינה דורשת משאבים .

בנוסף הפתרון מזהה חולשות והגדרות חלשות  על גבי סביבת ה אקטיב דיירקטורי ומשלב המלצות לצוותי האבטחת מידע עם הצעדים הנחוצים על מנת לתקן ולצמצם את מרחב ההתקפות על האקטיב דיירקטורי.