Close
חיפוש
Filters

שירות ענן הנותן מענה הנרחב ביותר מול איומי סייבר מתקדמים
יצרן: F5

סילברליין הוא שירות ענן הנותן מענה הנרחב ביותר מול איומי סייבר מתקדמים. ארגונים שמעבירים את עומסי העבודה של האפליקציות שלהם אל הענן, עומדים בפני אתגרים
בהגנה על מידע רגיש. ככל שהתקפות על האבטחה בסביבות מסורתיות וענן הופכות להיות
מתוחכמות יותר, צוותי האבטחה של החברה נאבקים רק כדי להתעדכן בהתקפות האחרונות ובצעדי
ההגנה ולספק מדיניות אחת בין סביבות העבודה. חוסר תאימות ועקביות בהגנה זו,עלולה לגרום
לפגיעת אבטחה, להוצאות גבוהות ולתגובה אטית יותר בזמן בעיות ואיומים

לפנייה לפרטים נוספים - לחץ כאן

סילברליין הוא שירות ענן הנותן מענה הנרחב ביותר מול איומי סייבר מתקדמים. ארגונים שמעבירים את עומסי העבודה של האפליקציות שלהם אל הענן, עומדים בפני אתגרים
בהגנה על מידע רגיש. ככל שהתקפות על האבטחה בסביבות מסורתיות וענן הופכות להיות
מתוחכמות יותר, צוותי האבטחה של החברה נאבקים רק כדי להתעדכן בהתקפות האחרונות ובצעדי
ההגנה ולספק מדיניות אחת בין סביבות העבודה. חוסר תאימות ועקביות בהגנה זו,עלולה לגרום
לפגיעת אבטחה, להוצאות גבוהות ולתגובה אטית יותר בזמן בעיות ואיומים

לפנייה לפרטים נוספים - לחץ כאן

Enter HPE iQuote