Close
Search
Filters
הרחב יכולות זיהוי וחסימה עוד לפני שהאיום מגיע לדאטה סנטר, שירות זה מהווה רובד ראשוני ומשמעותי בשכבות הגנה על המידע הקריטי של הארגון
Manufacturer: F5

יתרונות השירות – 

 •          חסימת כתובות IP המארחים אתרים מתחזים
 •          מאגר מקורות המשתתפים בפעילות הונאה
 •          מזהה וחוסם תעבורה משביתה DoS
 •          שליטה בתעבורה אנונימית תוקפת
 •          כולל זיהוי רשתות Bot וערוצי C&C
 •          מנטרל מחשבי Zombie כחלק מרשת תקיפה
 •          מערך מידע כולל רשתות Proxy כגון – Tor וכתובות אנונימיות         
 •          סורק דומיינים וניסיונות לתקיפה כוחנית לגניבת סיסמאות

 

יתרונות השירות – 

 •          חסימת כתובות IP המארחים אתרים מתחזים
 •          מאגר מקורות המשתתפים בפעילות הונאה
 •          מזהה וחוסם תעבורה משביתה DoS
 •          שליטה בתעבורה אנונימית תוקפת
 •          כולל זיהוי רשתות Bot וערוצי C&C
 •          מנטרל מחשבי Zombie כחלק מרשת תקיפה
 •          מערך מידע כולל רשתות Proxy כגון – Tor וכתובות אנונימיות         
 •          סורק דומיינים וניסיונות לתקיפה כוחנית לגניבת סיסמאות