Close
Search
Filters

הצפנת DATA AT REST
SKU: CCKM

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

ניהול מרכזי של מחזור החיים של כל מפתחות ההצפנה אשר בשימוש בשימושים בעננים שונים.

היתרונות:

הצפנה חזקה של המפתחות.

יעילות - רוטציה של מפתחות , ניהול מרכזי , הזדהות פדרלית.

עמידה בתקנים - ניטור למטרות רגולציה.

 

 

 

לצפייה בהדגמה - לחץ כאן

קישור למוצר באתר היצרן

 

 

ניהול מרכזי של מחזור החיים של כל מפתחות ההצפנה אשר בשימוש בשימושים בעננים שונים.

היתרונות:

הצפנה חזקה של המפתחות.

יעילות - רוטציה של מפתחות , ניהול מרכזי , הזדהות פדרלית.

עמידה בתקנים - ניטור למטרות רגולציה.

 

 

 

לצפייה בהדגמה - לחץ כאן

Enter HPE iQuote