Close
Search
Filters

הצפנת קווים
Manufacturer: THALES
SKU: HSE

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הצפנת קווים – שכבה 2  בין אתרים אשר מקנה הגנה על המידע הרגיש תוך שמירה על ביצועים גבוהים.

מוודא שהמידע אשר יוצא מהאתר נשאר מאובטח ,  פתרון מבוסס חומרה אשר מבטיח הגנה על מידע רגיש לזמן .

פתרון מבוסס חומרה אשר מקנה הגנה למפתחות ההצפנה.

 

לצפייה בהדגמה - לחץ כאן

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הצפנת קווים – שכבה 2  בין אתרים אשר מקנה הגנה על המידע הרגיש תוך שמירה על ביצועים גבוהים.

מוודא שהמידע אשר יוצא מהאתר נשאר מאובטח ,  פתרון מבוסס חומרה אשר מבטיח הגנה על מידע רגיש לזמן .

פתרון מבוסס חומרה אשר מקנה הגנה למפתחות ההצפנה.

 

לצפייה בהדגמה - לחץ כאן

Enter HPE iQuote