Close
Search
Filters

Veeam Backup & Replication
Manufacturer: VEEAM
SKU: Backup & Replication

קישור לאתר יצרן

מוצר הדגל של Veeam Availability Suite – Enterprise Plus V11 ,Veeam 
הפתרון כולל את היכולות הבאות - DR ,Replication ,Backup - מנגנון התאוששות מאסון הכולל ממשק ניהול,

מוצר Sandbox לטובת מעבדות ו-Stage Restore עבור בדיקות וירוסים/תרחישי כופרה וכפי שצוין גם עמידה בתקנוני SOX ו-GDPR.
כמו כן, קיימות יכולות נוספות כמו ממשקי Self service, אינטגרציה עם Storages מובחרים.
מוצר Monitoring Intelligence המהווה כלי ניטור מתקדם לסביבות פיזיות ווירטואליות, מיגור סיכוני ביצועים, משאבי חומרה ווירטואליזציה ועוד,
תוך כדי שליטה מלאה על הסביבה וחיזוי צריכת שימוש עתידי לסביבה בהתאם לנתונים שהמערכת צורכת בשבועות הראשונים להפעלתה.
בנוסף, Veeam יכולה לסייע במתן פתרונות גיבוי לשרתים פיזיים ולשרתי קבצים, גיבוי עבור סוויטת Office 365 בצורה היעילה, הפשוטה והאמינה ביותר.

היכולות המיוחדות של Veeam:

Instant Recovery – Everywhere to Anywhere - -שחזור של פחות מ-15 דקות מכל סביבה (עננית וירטואלית ואפילו מכונה פיזית!) בצורה סימולטנית לסביבה שלמה או חלק ממנה.
Agentless - ללא סוכנים בכלל בסביבות הווירטואליות, לא בגיבוי ולא בשחזור (!!) ובסביבות פיזיות פריסת הסוכנים תעשה אוטומטית.
Sure Backup/Replication  - הדרך הכי נכונה ואותנטית לבדיקת הגיבויים והרפלקציות הינה שחזור. הפתרון מגיע עם כלי אוטומטי המאפשר בדיקות גיבויים והכי חשוב- שחזורים תקינים.
Data Labs/On Demand Sandbox - האפשרות לייצר סביבת "בועה" המהווה סביבת מעבדה. במסגרתה ניתן להנות מיכולת של סביבה הזהה לסביבת הייצור, ניתן להשתמש כסביבת פיתוח/בדיקות ולשמש לצורך בדיקות עדכונים,  וירוסים, הדרכות עובדים חדשים ועוד.
Backup from Storage Snapshot- אפשרות גיבוי ישירות משרת האחסון המהיר (ללא האטת סביבת הייצור) בקלות ובמהירות.
WAN Accelerator - העברת כמויות אדירות של מידע על קווי תקשורת צרים, ללא אבדן מידע, תוך כיווץ אגרסיבי של המידע במקור ובדיקה מול סביבת ה-DR והעברה של מידע חדש לחלוטין.
Immutable Backup - יכולת לגיבוי מוגן ובלתי ניתן לשינוי המגן כנגד מתקפות וירוסים וכופר.
Monitoring and reporting and capacity planning - יכולת המאפשרת ניטור מצב הסביבה וקבלת דו"חות המאפשרים ויזביליות של מצב הסביבה, תכנון נכון קדימה בהיבטי משאבים, טיוב קונפיגורציה וחסכון בכסף.
(Continues Data Protection (CDP - יכולת לבצע רפליקציה ב-RPO של שניות ללא צורך ביצירת Snapshots באתר הייצור.


ליצירת קשר והצעת מחיר - לחץ כאן

קישור לאתר יצרן

מוצר הדגל של Veeam Availability Suite – Enterprise Plus V11 ,Veeam 
הפתרון כולל את היכולות הבאות - DR ,Replication ,Backup - מנגנון התאוששות מאסון הכולל ממשק ניהול,

מוצר Sandbox לטובת מעבדות ו-Stage Restore עבור בדיקות וירוסים/תרחישי כופרה וכפי שצוין גם עמידה בתקנוני SOX ו-GDPR.
כמו כן, קיימות יכולות נוספות כמו ממשקי Self service, אינטגרציה עם Storages מובחרים.
מוצר Monitoring Intelligence המהווה כלי ניטור מתקדם לסביבות פיזיות ווירטואליות, מיגור סיכוני ביצועים, משאבי חומרה ווירטואליזציה ועוד,
תוך כדי שליטה מלאה על הסביבה וחיזוי צריכת שימוש עתידי לסביבה בהתאם לנתונים שהמערכת צורכת בשבועות הראשונים להפעלתה.
בנוסף, Veeam יכולה לסייע במתן פתרונות גיבוי לשרתים פיזיים ולשרתי קבצים, גיבוי עבור סוויטת Office 365 בצורה היעילה, הפשוטה והאמינה ביותר.

היכולות המיוחדות של Veeam:

Instant Recovery – Everywhere to Anywhere - -שחזור של פחות מ-15 דקות מכל סביבה (עננית וירטואלית ואפילו מכונה פיזית!) בצורה סימולטנית לסביבה שלמה או חלק ממנה.
Agentless - ללא סוכנים בכלל בסביבות הווירטואליות, לא בגיבוי ולא בשחזור (!!) ובסביבות פיזיות פריסת הסוכנים תעשה אוטומטית.
Sure Backup/Replication  - הדרך הכי נכונה ואותנטית לבדיקת הגיבויים והרפלקציות הינה שחזור. הפתרון מגיע עם כלי אוטומטי המאפשר בדיקות גיבויים והכי חשוב- שחזורים תקינים.
Data Labs/On Demand Sandbox - האפשרות לייצר סביבת "בועה" המהווה סביבת מעבדה. במסגרתה ניתן להנות מיכולת של סביבה הזהה לסביבת הייצור, ניתן להשתמש כסביבת פיתוח/בדיקות ולשמש לצורך בדיקות עדכונים,  וירוסים, הדרכות עובדים חדשים ועוד.
Backup from Storage Snapshot- אפשרות גיבוי ישירות משרת האחסון המהיר (ללא האטת סביבת הייצור) בקלות ובמהירות.
WAN Accelerator - העברת כמויות אדירות של מידע על קווי תקשורת צרים, ללא אבדן מידע, תוך כיווץ אגרסיבי של המידע במקור ובדיקה מול סביבת ה-DR והעברה של מידע חדש לחלוטין.
Immutable Backup - יכולת לגיבוי מוגן ובלתי ניתן לשינוי המגן כנגד מתקפות וירוסים וכופר.
Monitoring and reporting and capacity planning - יכולת המאפשרת ניטור מצב הסביבה וקבלת דו"חות המאפשרים ויזביליות של מצב הסביבה, תכנון נכון קדימה בהיבטי משאבים, טיוב קונפיגורציה וחסכון בכסף.
(Continues Data Protection (CDP - יכולת לבצע רפליקציה ב-RPO של שניות ללא צורך ביצירת Snapshots באתר הייצור.


ליצירת קשר והצעת מחיר - לחץ כאן

Enter HPE iQuote