Close
Search
Filters

Win 10 Pro for Wrkstns 32 bit Eng DVD

Win 10 Pro for Wrkstns 32 bit Eng DVD
Manufacturer: Microsoft
SKU: HZV-00016

 

מתאים במיוחד למשתמשים מתקדמים ועסקים קטנים שרוצים תפקוד משופר עם היכולת לחשב עומסי עבודה אינטנסיביים.

רשיון למחשב אישי אחד.

כל התכונות של Windows 10 Pro, ובנוסף

  • מערכת קבצים גמישה (ReFS) המיועדת לסובלנות גבוהה בפני תקלות וטיפול בכמויות נתונים גדולות
  • זיכרון מתמיד כדי לגשת לקבצים במהירות - במהירות הזיכרון הראשי של המחשב
  • שיתוף קבצים מהיר יותר עם תכונות המציעות תפוקה מוגברת עם השהיה נמוכה וניצול CPU נמוך
  • יכולת להריץ תצורות התקן בעלות ביצועים גבוהים עם תמיכה מורחבת בחומרה

 

 

דרישות מערכת

מעבד נדרש

מעבד 1GHz או מהיר יותר

זיכרון נדרש

1GB זיכרון RAM עבור 32-סיביות; 2GB עבור 64-סיביות

שטח נדרש בדיסק קשיח

עד 20GB זמינים

כרטיס וידאו נדרש

רזולוציית מסך 600 X‏ 800‏ או גבוהה יותר. מעבד גרפי DirectX 9 עם מנהל התקן WDDM

קישוריות נדרשת

גישה לאינטרנט (עשוי לחול תשלום)

דרישות מערכת אחרות

נדרש חשבון Microsoft לתכונות מסוימות. צפייה בתקליטורי DVD דורשת תוכנת השמעה נפרדת.

דרישות מערכת נוספות

עליך להסכים לתנאי הרישיון המצורפים, גם בכתובתmicrosoft.com/useterms

נדרשת פעולה • רישיון יחיד • 32 ו-64-סיביות כלולים במדיה USB 3.0

 

 

 

מתאים במיוחד למשתמשים מתקדמים ועסקים קטנים שרוצים תפקוד משופר עם היכולת לחשב עומסי עבודה אינטנסיביים.

רשיון למחשב אישי אחד.

כל התכונות של Windows 10 Pro, ובנוסף

  • מערכת קבצים גמישה (ReFS) המיועדת לסובלנות גבוהה בפני תקלות וטיפול בכמויות נתונים גדולות
  • זיכרון מתמיד כדי לגשת לקבצים במהירות - במהירות הזיכרון הראשי של המחשב
  • שיתוף קבצים מהיר יותר עם תכונות המציעות תפוקה מוגברת עם השהיה נמוכה וניצול CPU נמוך
  • יכולת להריץ תצורות התקן בעלות ביצועים גבוהים עם תמיכה מורחבת בחומרה

 

 

דרישות מערכת

מעבד נדרש

מעבד 1GHz או מהיר יותר

זיכרון נדרש

1GB זיכרון RAM עבור 32-סיביות; 2GB עבור 64-סיביות

שטח נדרש בדיסק קשיח

עד 20GB זמינים

כרטיס וידאו נדרש

רזולוציית מסך 600 X‏ 800‏ או גבוהה יותר. מעבד גרפי DirectX 9 עם מנהל התקן WDDM

קישוריות נדרשת

גישה לאינטרנט (עשוי לחול תשלום)

דרישות מערכת אחרות

נדרש חשבון Microsoft לתכונות מסוימות. צפייה בתקליטורי DVD דורשת תוכנת השמעה נפרדת.

דרישות מערכת נוספות

עליך להסכים לתנאי הרישיון המצורפים, גם בכתובתmicrosoft.com/useterms

נדרשת פעולה • רישיון יחיד • 32 ו-64-סיביות כלולים במדיה USB 3.0

 

 

Enter HPE iQuote