Close
Search
Filters

Windows Svr Std 2016 64Bit English DVD 16 Core

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
Manufacturer: Microsoft
SKU: P73-07113

יתרונות מרכזיים • הפוך את השדרוגים לפשוטים יותר והגבר את הגמישות באמצעות וירטואליזציה ברמה ארגונית • קבל גמישות מוגברת בעזרת תכונות שמקורן בענן עבור משאבי רשת המוגדרים על-ידי תוכנה • הפחת את העלויות ושפר את הביצועים עם אחסון בהשראת הענן • הרחב את אפשרויות האבטחה באמצעות גישת "אפס אמון" ("Zero-Trust") • אפשר חדשנות ביתר קלות עם יכולות מודרניות של פלטפורמת יישומים

יתרונות מרכזיים • הפוך את השדרוגים לפשוטים יותר והגבר את הגמישות באמצעות וירטואליזציה ברמה ארגונית • קבל גמישות מוגברת בעזרת תכונות שמקורן בענן עבור משאבי רשת המוגדרים על-ידי תוכנה • הפחת את העלויות ושפר את הביצועים עם אחסון בהשראת הענן • הרחב את אפשרויות האבטחה באמצעות גישת "אפס אמון" ("Zero-Trust") • אפשר חדשנות ביתר קלות עם יכולות מודרניות של פלטפורמת יישומים

Enter HPE iQuote