Close
חיפוש
Filters
גם הגנה על מידע רגיש כגון נתוני הגישה לאתר, גם מכילה פונקציה של לימוד אנומליות ושימוש אנליזה התנהגותית למתן מענה התקפות רובוטים בשכבה 7, בנוסף המערכת מספקת גם הגנה מתקדמת מפני רובוטים ורכיבים אוטומטים זדוניים גם בגישה לאפליקציות בסמארטפונים
יצרן: F5

פירוול אפליקטיבי מתקדם המספק גם הגנה על מידע רגיש כגון נתוני הגישה לאתר - שם משתמש וססמה על ידי
הצפנה נוספת של ערכים בשכבת האפליקציה.
המערכת המתקדמת גם מכילה פונקציה של לימוד אנומליות ושימוש אנליזה התנהגותית למתן מענה התקפות רובוטים בשכבה 7, בנוסף המערכת מספקת גם הגנה מתקדמת מפני רובוטים ורכיבים אוטומטים זדוניים גם בגישה לאפליקציות בסמארטפונים

פירוול אפליקטיבי מתקדם המספק גם הגנה על מידע רגיש כגון נתוני הגישה לאתר - שם משתמש וססמה על ידי
הצפנה נוספת של ערכים בשכבת האפליקציה.
המערכת המתקדמת גם מכילה פונקציה של לימוד אנומליות ושימוש אנליזה התנהגותית למתן מענה התקפות רובוטים בשכבה 7, בנוסף המערכת מספקת גם הגנה מתקדמת מפני רובוטים ורכיבים אוטומטים זדוניים גם בגישה לאפליקציות בסמארטפונים