Close
Search
Filters

סנדבוקס
Manufacturer: Trellix
SKU: ATD

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הסנדבוקס של מקאפי , מזהה וחוסם מתקפות Zero Day  בזמן אמת, ע"י הרצה של קבצים בסביבה "סטרילית" וירטואלית המדמה את סביבת הלקוח.

מצמצם את זמן החקירה מימים לדקות עד שניות ע"י טכנולוגית ה Code Unpacking אשר מוציאה את הקוד המקורי מהקובץ.

שיפור יכולות הזיהוי ע"י שילוב של מנועי ניתוח סטטים הכוללים זיהוי לפי חתימות, מוניטין (IP,URL,FILE ) ,אמולציה וניתוח התנהגותי בזמן אמת – מביא לזיהוי מהיר של התקפות .

אינטגרציה עם רכיבי מקאפי - מאפשרת שליחת קבצים מציודי רשת (SIEM, IPS, Web Gateway) ועד לתחנות הקצה (TIE סוכן אשר שולח בעת ההרצה קבצים לא מוכרים לניתוח ב ATD)

בנוסף אינטגרציה עם McAfee ePo המביא לצמצום משמעותי בזמני הניתוח – מקנה ראייה של מערכת ההפעלה אליה מופנית הנוזקה.

דוחות מפורטים על ה Malware ותכונותיו כמו כן יצירת חתימה והפצתו לכלל רכיבי Intel Security.

User interactive mode – מונע אכיפה של הקוד הזדוני.

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

פתרון הסנדבוקס של מקאפי , מזהה וחוסם מתקפות Zero Day  בזמן אמת, ע"י הרצה של קבצים בסביבה "סטרילית" וירטואלית המדמה את סביבת הלקוח.

מצמצם את זמן החקירה מימים לדקות עד שניות ע"י טכנולוגית ה Code Unpacking אשר מוציאה את הקוד המקורי מהקובץ.

שיפור יכולות הזיהוי ע"י שילוב של מנועי ניתוח סטטים הכוללים זיהוי לפי חתימות, מוניטין (IP,URL,FILE ) ,אמולציה וניתוח התנהגותי בזמן אמת – מביא לזיהוי מהיר של התקפות .

אינטגרציה עם רכיבי מקאפי - מאפשרת שליחת קבצים מציודי רשת (SIEM, IPS, Web Gateway) ועד לתחנות הקצה (TIE סוכן אשר שולח בעת ההרצה קבצים לא מוכרים לניתוח ב ATD)

בנוסף אינטגרציה עם McAfee ePo המביא לצמצום משמעותי בזמני הניתוח – מקנה ראייה של מערכת ההפעלה אליה מופנית הנוזקה.

דוחות מפורטים על ה Malware ותכונותיו כמו כן יצירת חתימה והפצתו לכלל רכיבי Intel Security.

User interactive mode – מונע אכיפה של הקוד הזדוני.

 

 

Enter HPE iQuote