Close
Search
Filters

הגנה מתקדמת על התשתית בענן
Manufacturer: Trellix
SKU: CWS

קישור למוצר באתר היצרן

 

הגנה על התשתית שלך בענן .

הפתרון מקנה לך ראייה לנכסים שלך , האיומים , חומות אש ומידע על הסביבה הווירטואלית.

מאפשר לך לעמוד ברגולציה על ידי זיהוי הגדרות אשר עלולות להוביל לחולשה כגון בעיית חוקיות בחומות אש , מדיניות חלשה ברכיבי רשת , תחנות או שרתים ללא ההגנות הנדרשות.

ניתן לנהל את חומות האש מהמערכת ניהול המרכזית של מקאפי.

ניתן לזהות מיידית איומים ולחסום אותם בזמן אמת  וניתן לעקוב אחר השימוש בתשתית ענן .

הפתרון מאפשר לך להגיב מהר יותר לתעבורת רשת זדונית ולהגיב לאיומים מתוחכמים.

 

 

לצפייה בהדגמה של הפתרון

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

הגנה על התשתית שלך בענן .

הפתרון מקנה לך ראייה לנכסים שלך , האיומים , חומות אש ומידע על הסביבה הווירטואלית.

מאפשר לך לעמוד ברגולציה על ידי זיהוי הגדרות אשר עלולות להוביל לחולשה כגון בעיית חוקיות בחומות אש , מדיניות חלשה ברכיבי רשת , תחנות או שרתים ללא ההגנות הנדרשות.

ניתן לנהל את חומות האש מהמערכת ניהול המרכזית של מקאפי.

ניתן לזהות מיידית איומים ולחסום אותם בזמן אמת  וניתן לעקוב אחר השימוש בתשתית ענן .

הפתרון מאפשר לך להגיב מהר יותר לתעבורת רשת זדונית ולהגיב לאיומים מתוחכמים.

 

 

לצפייה בהדגמה של הפתרון

 

 

Enter HPE iQuote