Close
Search
Filters

הגנה מתקדמת על יישומי ענן
Manufacturer: Trellix
SKU: MVISION CLOUD

קישור למוצר באתר היצרן

 

מקאפי היחידה עם פתרון הכי מוביל ומתקדם בתעשייה , הפתרון הראשון אשר מקנה הגנה ליישומי ענן , מובנה בענן ותומך במגוון הרחב ביותר של יישומי ענן.

הפתרון מקנה ראייה מלאה על הסביבה שלך בענן והגנה בזמן אמת על התנהגויות לא רצויות ותגובה מיידית לאיומים או הגדרות אשר מובילות לחורי אבטחה.

הפתרון מגיע כשירות ענן ומאפשר לך להכיל מדיניות אחידה עבור כל יישומי הענן : על המידע אשר יושב בענן , מידע אשר נכנס ויוצא מהענן.

מדיניות מובנית אשר מאפשרת לעמוד ברגולציה, ניתן לשייך תגובות שונות לפי רמת הסיכון .

פתרון אשר שומר על פרטיות המשתמש ע"י מנגנון טוקניזציה.

מכיל מנוע בינה מלאכותית על מנת להבין יישומים ולמפות פעולות משתמשים לסט של פעילויות , מאפשר ניטור ושליטה מלאה בענן.

מנוע עבור ניתוח התנהגותי המשתמש ביכולות למידה על בסיס יוריסטיקה, מזהה דפוסי התנהגות זדוניים ומקנה קווים מנחים על ההשפעה של אנומליות על מידע רגיש.

הגנה על מידע רגיש – הגנה מפני זליגה , שיתוף והעלאה לענן של מידע רגיש , יכולות סיווג מידע מתקדמות ואינטגרציה על מערכת דלף מידע הקיימת בארגון .

מזהה הרשאות שיתוף לקבצים ותקיות , מקנה מדיניות גישה והרשאה לפי מיקום, משתמש ומכשיר.

מסכם את אופן השימוש בענן לפי משתמש, נפח תעבורה, גישה, פעילות לא מורשית ועוד.

זיהוי גניבת חשבונות  לפי מיקום המשתמש על בסיס זמן.

חוסם גישה לשירותי ענן מסוכנים על בסיס ניתוח מעמיק שמעשה ליישומי ענן ועל בסיס רמת סיכון לארגון.

הגנה על מידע רגיש ע"י מפתחות הצפנה של הארגון.

זיהוי איומים על בסיס התנהגות, אנומליות וניתוח קבצים בסנדבוקס.

 

 

הדגמה של המוצר - אינטגרציה עם מייקרוסופט

 

 

קישור למוצר באתר היצרן

 

מקאפי היחידה עם פתרון הכי מוביל ומתקדם בתעשייה , הפתרון הראשון אשר מקנה הגנה ליישומי ענן , מובנה בענן ותומך במגוון הרחב ביותר של יישומי ענן.

הפתרון מקנה ראייה מלאה על הסביבה שלך בענן והגנה בזמן אמת על התנהגויות לא רצויות ותגובה מיידית לאיומים או הגדרות אשר מובילות לחורי אבטחה.

הפתרון מגיע כשירות ענן ומאפשר לך להכיל מדיניות אחידה עבור כל יישומי הענן : על המידע אשר יושב בענן , מידע אשר נכנס ויוצא מהענן.

מדיניות מובנית אשר מאפשרת לעמוד ברגולציה, ניתן לשייך תגובות שונות לפי רמת הסיכון .

פתרון אשר שומר על פרטיות המשתמש ע"י מנגנון טוקניזציה.

מכיל מנוע בינה מלאכותית על מנת להבין יישומים ולמפות פעולות משתמשים לסט של פעילויות , מאפשר ניטור ושליטה מלאה בענן.

מנוע עבור ניתוח התנהגותי המשתמש ביכולות למידה על בסיס יוריסטיקה, מזהה דפוסי התנהגות זדוניים ומקנה קווים מנחים על ההשפעה של אנומליות על מידע רגיש.

הגנה על מידע רגיש – הגנה מפני זליגה , שיתוף והעלאה לענן של מידע רגיש , יכולות סיווג מידע מתקדמות ואינטגרציה על מערכת דלף מידע הקיימת בארגון .

מזהה הרשאות שיתוף לקבצים ותקיות , מקנה מדיניות גישה והרשאה לפי מיקום, משתמש ומכשיר.

מסכם את אופן השימוש בענן לפי משתמש, נפח תעבורה, גישה, פעילות לא מורשית ועוד.

זיהוי גניבת חשבונות  לפי מיקום המשתמש על בסיס זמן.

חוסם גישה לשירותי ענן מסוכנים על בסיס ניתוח מעמיק שמעשה ליישומי ענן ועל בסיס רמת סיכון לארגון.

הגנה על מידע רגיש ע"י מפתחות הצפנה של הארגון.

זיהוי איומים על בסיס התנהגות, אנומליות וניתוח קבצים בסנדבוקס.

 

 

הדגמה של המוצר - אינטגרציה עם מייקרוסופט

 

 

Enter HPE iQuote